Vår Vision

Vision

Vårt område ligger vackert på skogssluttningen i Vargbacken. Det smälter väl in i naturen och speglar närheten till skärgården och vår unika skärgårdsnatur. Det centrala läget mitt på ön gör det också ganska enkelt att nå affärer och bussar.

Tanken är, att vi inte bara ska bygga bra lägenheter för seniorer, utan också att vi ska skapa möjligheter till gemenskap. På Vargbacken finns därför också ett gemensamt hus som bland annat innehåller ett större ”vardagsrum”. En öppen plats för att träffas på och hitta någon att prata med, läsa en bok, sitta vid en brasa (grill på utsidan), ta en kaffe eller en öl i baren, kanske spela bridge eller ha en fest i. Här skapas en flexibel miljö som kan skärmas av och utnyttjas efter olika behov.

Denna mötesplats ska alla kunna utnyttja spontant, det ska inte behöva bokas. Det ska verkligen vara öppet! Det ska ge möjligheter till gemenskap och möjligheter att bygga vänskap men förstås inte innebära ett ”måste”

Vår idé om det goda seniorboendet bygger inte bara på hög tillgänglighet utan också på att vi boende själva deltar i skötseln av hela området. Det för att skapa en trevlig och nyttig sysselsättning för oss boende men också för att spara pengar och hålla boendekostnaderna nere.

Vi vill samtidigt att det ska vara lätt att byta tjänster med varandra på Vargbacken! Att du kan be om avlastning/om hjälp, men även bjuda på din kompetens både till enskilda och det gemensamma. Om vi är fler som behöver något, kan vi kanske köpa det billigare tillsammans.

ISB är en kooperativ hyresrättsförening vilket innebär att vi bygger och förvaltar vårt seniorboende till självkostnadspris. Du hyr din lägenhet men också en del i det gemensamma. Som medlem i ISB, som är öppet för alla seniorer (+ 55 år) kan du få del av utbudet i området. Vill du efterfråga en lägenhet i Vargbacken finns en särskild bostadslista.

Totalt antal lägenheter i området planeras till 150 st, varav c:a 50 st är kooperativa hyreslägenheter. Dessa är preliminärt fördelade i parkvillor i två våningar med fyra lägenheter per hus och två punkt hus med fyra våningar med 16 lgh/hus.

Ingarö Seniorboende är en öppen och oberoende kooperativ förening där alla medlemmar har full insyn. På ordinarie föreningsstämma väljs en styrelse som förvaltar föreningens åtaganden. Medlemsavgiften är för närvarande 400 kr/år eller 600 kr för par i samma hushåll. Vill du efterfråga en bostad i ISB:s regi är anmälningsavgiften 10 000 kr/pers. eller 15 000 för par i samma hushåll där båda är medlemmar.

Anmäl ditt intresse via brev till Ingarö Senior Boende Kooperativ hyresrättsförening, Box 71, 134 07 Ingarö, eller via mail till info@ingaroseniorboende.se så får du en medlemsansökan. Du kan också hämta en anmälningsblankett under fliken Medlemssida, bli medlem.