Senaste nytt

Nu har detaljprojekteringen påbörjats och marklov sökts och beviljats.Bygglovshandlingar för etapp 1 har lämnats in till kommunen i omgångar för granskning och handläggning. Markarbeten och etablering av byggbodar har påbörjats. Beslut om bygglov och startbesked väntas under våren/sommaren 2018. Byggnationen startas hösten 2018 med första inflyttning årsskiftet 2019/2020