Nyhetsbrev

Det är viktigt att du går in på hemsidan www.vargbacken.com och klickar i att du vill ha information.

Inom en snar framtid kommer du att få ett utskick där du gör en bindande anmälan för vilken lägenhet du vill ha.

Nyhetsbrev 2

I somras beviljades vi bygglov för Vargbacksvägen 2, 4, 6 och 8! Detta innebär att vi i höst påbörjar grundarbetena för fyra punkthus och 64 lägenheter som enligt idag gällande plan kommer att vara färdiga för inflyttning under första hälften av 2020. Vi beviljades även bygglov för de tio första parkvillorna med sammantaget 40 lägenheter och detaljprojekteringen av dessa är nu i full gång!

Markarbetena är sedan i somras i gång och etapp 1 beräknas vara färdig i höst då arbetena med punkthusen inleds.

Nyhetsbrev 1

Tisdagen den 12 juni behandlades vår bygglovsansökan om fyra punkthus i byggnadsnämnden, 64 lägenheter, och vi inväntar nu med spänning protokollet i vilket vi förhoppningsvis beviljas bygglov.

Etableringen av arbetsplatsen är i sin slutfas. Markarbetena påbörjas inom kort för att därefter pågå under sommaren. Redan nu har en byggväg anlagts och hela området kommer att stängslas in för att skydda omkringliggande natur och även vår närmsta granne, nämligen vattensalamandern.

Under hösten tas det första spadtaget för punkthusen och enligt idag gällande plan påbörjas först byggnationen av punkthuset på Vargbacksvägen 2 följt av Vargbacksvägen 4, 6 och 8.

Efter sommaren återkommer vi med mer detaljerad information om hur lägenheterna kommer att se ut, utrustas och vad de kommer att kosta.

Fram till dess önskar vi er en skön sommar!

Intresseanmälan

Du har i dagarna fått en folder i brevlådan om Vargbacken.

Vargbacken byggs av bostadsrättsföreningen Vargbacken i samarbete med Ingarö Seniorboende kooperativa bostadsrättsförening och vi har en gemensam hemsida: www.vargbacken.com.

Om du fortfarande är intresserad av en lägenhet är det viktigt att du går in på den hemsidan och kryssar i om du vill ha en kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt och vilken storlek på lägenhet. Intresseanmälan är inte bindande, det kommer i nästa steg när du får välja vilken lägenhet du vill ha. Då kommer också planritningar och kostnadskalkyler.

Du kan också kryssa i om du vill ha fortsatt information via ett nyhetsbrev.

Senaste nytt

Nu har detaljprojekteringen påbörjats och marklov sökts och beviljats.Bygglovshandlingar för etapp 1 har lämnats in till kommunen i omgångar för granskning och handläggning. Markarbeten och etablering av byggbodar har påbörjats. Beslut om bygglov och startbesked väntas under våren/sommaren 2018. Byggnationen startas hösten 2018 med första inflyttning årsskiftet 2019/2020