Intresseanmälan

Du har i dagarna fått en folder i brevlådan om Vargbacken.

Vargbacken byggs av bostadsrättsföreningen Vargbacken i samarbete med Ingarö Seniorboende kooperativa bostadsrättsförening och vi har en gemensam hemsida: www.vargbacken.com.

Om du fortfarande är intresserad av en lägenhet är det viktigt att du går in på den hemsidan och kryssar i om du vill ha en kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt och vilken storlek på lägenhet. Intresseanmälan är inte bindande, det kommer i nästa steg när du får välja vilken lägenhet du vill ha. Då kommer också planritningar och kostnadskalkyler.

Du kan också kryssa i om du vill ha fortsatt information via ett nyhetsbrev.

Senaste nytt

Nu har detaljprojekteringen påbörjats och marklov sökts och beviljats.Bygglovshandlingar för etapp 1 har lämnats in till kommunen i omgångar för granskning och handläggning. Markarbeten och etablering av byggbodar har påbörjats. Beslut om bygglov och startbesked väntas under våren/sommaren 2018. Byggnationen startas hösten 2018 med första inflyttning årsskiftet 2019/2020