Ny information maj 2020

Senaste nytt och kallelse

Styrelsen för Ingarö Seniorboende (ISB) har beslutat att avstå från de fyra punkthusen som står färdiga för inflyttning i november 2020. De totalt 64 lägenheterna där blir istället ”vanliga” hyresrätter som ägs och förvaltas av RW Bostad. Det betyder att styrelsen därmed inte fullföljer det av extrastämman accepterade blockförhyrningsavtalet för dessa. Glädjande är att de medlemmar som anmält intresse för att bo där också kommer att erbjudas förtur. Skälet till att ISB avstår från att teckna ett blockförhyrningsavtal för punkthusen är att efterfrågan från våra medlemmar varit låg och att bostadsförmedlingen säger sig inte längre vill förmedla kooperativa hyresrätter.

Istället ska ISB helt fokusera på resterande bostäder i de så kallade parkvillorna liksom klubbhuset. Naturligtvis kommer vi att erbjuda punkthusens boende att också ingå i vår gemenskap i Vargbacken. Men det vill vi återkomma till när hela området står klart för inflyttning.

På sätt och vis har styrelsen med detta beslut återgått till ursprungstanken att ISB enbart hanterar parkvillorna som kooperativa hyresbostäder. Troligen genom ett helt nytt blockförhyrningsavtal.

KALLELSE

Samtidigt vill vi passa på att kalla samtliga medlemmar till ordinarie årsstämma den 25 juni 2020 kl.18. Plats meddelas senare.

Dagordning och alla stämmohandlingar kommer att sändas ut i god tid. Eftersom det finns de som inte har möjlighet att närvara på årsstämman i dessa Coronatider kommer vi att skicka ut förslag till beslut och röstsedlar som ska skickas in och räknas tillsammans med de närvarande medlemmarnas röster på plats den 25/6.

 

Styrelsen för Ingarö Seniorboende i Vargbacken