Medlemskap

Medlemsinsats och upplåtelseavgift.
Medlemsinsatsen är 10.000 kr för en person. För medsökande familjemedlem (maka/make/sambo) är medlemsinsatsen 5.000 kr. Medlemsinsatsen bildar ett eget kapital som medlemmarna lånar ut till föreningen. Vid utträde ur föreningen återbetalas insatsen med samma belopp enligt villkoren för utträde i föreningens stadgar.
För att få en bostad i föreningens fastigheter betalar du in en upplåtelseavgift. Den återbetalas när bostaden återlämnas till föreningen. Om upplåtelseavgiften skall räknas upp med kostnadsprisindex är en fråga för medlemmarna i föreningen att ta ställning till.
Den årliga medlemsavgiften är 400 kr/år eller 600 kr för par i samma hushåll

Ingen åldersgräns uppåt
Den nedre gränsen för att få en bostad i föreningen är 55 år, uppåt finns ingen gräns. I stället strävar styrelsen till att skapa en fungerande demografisk profil på de som bor i området. För att en sådan här förening skall fungera bra måste det finnas tillräckligt många medlemmar som orkar och vill engagera sig i föreningens verksamhet. I det sammanhanget är det inte säkert att det alltid är åldern som avgör.

Flexibelt boende
När du flyttar in behöver du kanske en stor bostad. Blir du till exempel ensamstående så kanske du vill byta till en mindre bostad. Då har du förtur till de mindre bostäder som blir lediga. Detta är en av anledningarna till att vi redan från början bygger bostäder med ett upp till fyra rum.

Du kan vara medlem i förningen utan att bo i området
Du kanske inte är mogen att flytta nu. Då kan du bli medlem i föreningen och ställa dig på kö för en bostad om några år. Du kan också välja att bo kvar i ditt nuvarande hus, bli medlem i föreningen och få tillgång till den gemenskap som föreningen erbjuder, för detta betalar du en fast månadsavgift. Vill du ha hjälp med fastighetsservice kommer föreningen att göra avtal med lokala företag som tillhandahåller detta och som du då kommer att kunna anlita till förmånliga priser.

Anmälningsblankett: se flik medlemssida