Kooperativ Hyresrätt

Ingarö Seniorboende är en kooperativ hyresrättsförening. Det innebär

  • Ett spekulationsfritt boendealternativ utan vinstintressen
  • Boendedemokrati  för inflytande och gemenskap
  • Ökad  trygghet och trivsel både för de medlemmar som bor i föreningens      fastigheter och de som väljer att bo kvar i sin nuvarande bostad.
  • Föreningens  styrelse väljs av medlemmarna och fattar beslut enligt de riktlinjer som fastställs vid årsstämmorna.
  • Föreningens stadgar styr verksamheten.

Hyreskostnader Eftersom verksamheten bedrivs utan vinstintressen är målsättningen är att hålla en så låg hyresnivå som möjligt. Det är föreningens medlemmar som bestämmer vilken service som ska ingå i boendet. Med stort engagemang kan hyresnivån hållas lägre. Hyrans storlek styrs också av vilka regler som skall gälla för uppräkningen av insatsen för hyresrätten. Med modern teknik kan kostnaderna för el, vatten och värme debiteras enligt den förbrukning som gäller för respektive bostad. Sedan tillkommer gemensamma kostnader för vägbelysning, snöröjning, sophämtning och fastighetsunderhåll. Utöver detta betalar du en mindre månadsavgift till föreningens administration.