Föreningsstämma 2017

Föreningsstämman blir onsdagen 2017-05-17 kl 18:00
Plats: Ingarö Församlingsgård
Se även protokoll nr 2/2017 under rubrikerna Styrelse/Styrelseprotokoll