Byggnation

Centralt läge på Ingarö

På gångavstånd från Brunns centrum kommer Ingarö Seniorboende bygga kooperativa hyresbostäder i form av parkvillor och flervåningshus. Området ligger mellan Brunns skola och Ingarö Brädgård och utgörs av vacker solig skogsterräng där husen varsamt kommer att planeras in så att det mesta av den ursprungliga skärgårdsnaturen kan bevaras. Det gamla Ingarönamnet för det här området är Vargbacken.

Det kommer att bli ett lugnt område, utan genomfartstrafik där vägen går i en slinga och med endast en infart. För den som vill promenera till affär, bibliotek och busshållplatsen i Brunns centrum så kommer det att anläggas promenadvägar.

Bekväma bostäder där du kan bo kvar länge

Samliga lägenheter, oavsett i vilken form av hus de byggs i är anpassade så man kan bo kvar länge även om hyresgästerna man förlorar sin rörlighet. Bredband, trygghetslarm och andra system byggs in från början. Underhåll och service av detta sköts av föreningen. Du kan dra ner på dina nuvarande bostadsutrymmen genom att utnyttja de gemensamma lokalerna, till exempel behöver du inte ha något gästrum eftersom du får tillgång till övernattningslägenhet med toalett och dusch som släkt och vänner kan hyra när de kommer på besök. Ska du ha en större fest så finns det lokaler att disponera i klubbhuset.

Gemenskapen i föreningen är en trygghet i sig. I vilken omfattning du vill delta i den bestämmer du själv. För att sänka boendekostnaderna kommer en del av verksamheten att drivas med hjälp av medlemmarna. Även här är det ork, lust och intresse som styr i vilken utsträckning du vill delta. Vi tror att ett aktivt seniorliv är till nytta för såväl kropp som sinne och vi vet att det är förutsättning för en ökad granngemenskap.