Bli medlem!

 

Medlemsinsatsen är 10 000 kr för ensamstående plus 5 000 kr  för eventuell make/maka/partner.

Årsavgiften är  för närvarande 400 kr för enskild medlem och 600 kr för sammanboende. (Beslutas av årsmötet)

Fyll i ansökningsblanketten (klicka på länken och ladda ner) och sänd den till Ingarö SeniorBoende, Box 71, 134 07 Ingarö.
Vi skickar faktura när ansökan godkänts av styrelsen. Ett numrerat medlemsbevis bekräftar medlemskapet när medlemsavgiften är betald!

För att teckna kontrakt för en bostad i ISB krävs att någon i detta hushåll är minst 55 år det år kontraktet tecknas.