Uppskjutet årsmöte

På grund av rådande restriktioner från FHM ang. pandemin, har vi inte hittat någon lokal som får ha mer än 12 personer. Därför har styrelsen beslutat att skjuta på årsmötet från den 16/6 till den 19/8 kl.18.00 i Ingarö föreningshus.                                                          Vi återkommer med ny kallelse.                                                                                          Styrelsen

 

Boka lägenhet i en Parkvilla

Om du inte är medlem i ISB är det hög tid nu, för att få möjlighet att bo i en fantastisk parkvilla på Vargbacken. Eftersom vi inte kan ha något informationsmöte i dessa Coronatider, kan du få mer information genom att ringa Ulla Skansén 076 1644261.

Som medlem har du fått information och ett bokningsavtal och någon i styrelsen kommer att ringa dig, så att du har möjlighet att ställa frågor.

Bokningsavtalet ska vara styrelsen till handa senast den 28 februari 2021, så att vi kan se hur stort intresset är innan vi går ut och marknadsför parkvillorna till allmänheten.

 

Informationsbrev 20-10-28

Första delen av Vargbacken klar för inflyttning

Vargbacken består nu av två projekt. Punkthusens 64 lägenheter är hyresrätter som upplåts av RW Bostad som projekterar hela området. Ett bolag vid namn Stjernplan AB kommer att förvalta området.

Inflyttning närmar sig nu för punkthusen, med start för hus 8 i november och sista huset i januari. Två av husen är fulltecknade och det återstår bara en handfull lediga lägenheter kvar.

När alla fyra punkthusen är klara, slutbesiktigade och inflyttade kan slutbevis ges från kommunen och därmed kan det utlovade stadsbidraget utbetalas och den högre hyran kan sänkas.

På taken blir det solceller och parkeringen byggs vid infarten. Byggavstängningen kommer att flyttas inför inflyttningen.

Parkvillorna har blivit försenade. Markberedningen har startats och byggstart planeras till februari/mars 2021. Det byggs fyra parkvillor i taget och byggtid beräknas till c:a 7 månader.

Byggritningarna har ändrats genom att fyrornas takvåning tas bort och takhöjden därmed sänks något (c:a 1,5m) Detta innebär att det bara kommer att finnas 3:or i parkvillorna.

Parkvillorna ska upplåtas som kooperativa hyresrätter genom ett blockförhyrningsavtal mellan Ingarö Seniorboende (ISB) och RW Bostad.

ISB:s styrelse kommer att kalla till ett informationsmöte på nyåret. Då räknar vi med att ha tidsplan, alla nya ritningar och hyresnivån klar. Därmed kan du som medlem bestämma vilken lägenhet av de 92 i Parkvillorna du önskar och boka den. Kontakta gärna styrelsen om du undrar över något.

Vi ses på nyåret 2021

ISB:s styrelse genom

Ulla Skansén

076-164 42 61

Ny information maj 2020

Senaste nytt och kallelse

Styrelsen för Ingarö Seniorboende (ISB) har beslutat att avstå från de fyra punkthusen som står färdiga för inflyttning i november 2020. De totalt 64 lägenheterna där blir istället ”vanliga” hyresrätter som ägs och förvaltas av RW Bostad. Det betyder att styrelsen därmed inte fullföljer det av extrastämman accepterade blockförhyrningsavtalet för dessa. Glädjande är att de medlemmar som anmält intresse för att bo där också kommer att erbjudas förtur. Skälet till att ISB avstår från att teckna ett blockförhyrningsavtal för punkthusen är att efterfrågan från våra medlemmar varit låg och att bostadsförmedlingen säger sig inte längre vill förmedla kooperativa hyresrätter.

Istället ska ISB helt fokusera på resterande bostäder i de så kallade parkvillorna liksom klubbhuset. Naturligtvis kommer vi att erbjuda punkthusens boende att också ingå i vår gemenskap i Vargbacken. Men det vill vi återkomma till när hela området står klart för inflyttning.

På sätt och vis har styrelsen med detta beslut återgått till ursprungstanken att ISB enbart hanterar parkvillorna som kooperativa hyresbostäder. Troligen genom ett helt nytt blockförhyrningsavtal.

KALLELSE

Samtidigt vill vi passa på att kalla samtliga medlemmar till ordinarie årsstämma den 25 juni 2020 kl.18. Plats meddelas senare.

Dagordning och alla stämmohandlingar kommer att sändas ut i god tid. Eftersom det finns de som inte har möjlighet att närvara på årsstämman i dessa Coronatider kommer vi att skicka ut förslag till beslut och röstsedlar som ska skickas in och räknas tillsammans med de närvarande medlemmarnas röster på plats den 25/6.

 

Styrelsen för Ingarö Seniorboende i Vargbacken

Medlemsinfo

Hej alla medlemmar i ISB

Nu är det äntligen möjligt att skriva bindande hyreskontrakt på en lägenhet i Vargbacken.

Första etappen består av punkthusen, som kommer att vara klar för inflyttning i november 2020. Det blir 4 punkthus med fyra våningsplan och hiss med 16 lägenheter i varje hus (64 lgh) gatuadressen för dem är Vargbacksvägen 2, 4, 6 och 8.

Ni har i dagarna fått ett utskick från vår partner RW Bostad med bofakta om lägenheternas utrustning, planlösning och läge i huset. I foldern finns på sista sidan en kontraktsblankett där ni också kan göra alternativa val av lägenhet.Som medlem i Ingarö seniorboende har du förtur till en lägenhet, men bara denna gång. Resterande släpps till tidigare intressenter och till bostadsförmedlingen.

Klubbhuset och parkvillorna kommer att byggas i senare etapper.

Alla lägenheter i Vargbacken kommer att vara kooperativa hyresrätter, som var vår ursprungsidé, genom att ISB tecknar ett så kallat blockförhyrningsavtal med fastighetsägaren. Hyresnivån och kontantinsatsen har också pressats för att öka attraktiviteten. Det har bland annat gjorts möjligt genom statligt investeringsstöd. Läs mer i utskicket.

Vi kommer att kalla till ett informationsmöte och extra föreningsstämma den 19/1 2020 kl. 15.00. Vår partner RW bostad kommer att vara närvarande.

På föreningsstämman tar vi bland annat bindande beslut om blockförhyrningen av Vargbacken.

Missa inte detta fantastiska tillfälle att få möjlighet att förvärva en nyproducerad lägenhet i fin natur på lugna sköna Ingarö.

Vid frågor kontakta:

Ordföranden, Christer Svensson 070-787 71 02, csvensson@telia.com

Vice ordföranden, Ulla Skansén 070-164 42 61, ulla.skansen@gmail.com

Ingarö seniorboende, box 74, 134 70 Ingarö

Vi ses på informationsmötet i januari

ISB:s styrelse

 

Årsmöte och viktig information

Välkommen till årsmöte den 12 juni kl. 18 (avprickning kl. 17.45)

Plats: Ingarö Föreningshus vid Ingarö IP

Viktig information

Omedelbart efter årsmötet kommer vi att informera om det nya läget. Vi ska då redovisa vilka konsekvenser som det statliga investeringsstödet kan få för Ingarö seniorboende. Det är därför viktigt att du kommer på årsmötet och efterföljande informationsmöte eftersom det kan påverka ditt framtida boende.