Medlemsinfo

Hej alla medlemmar i ISB

Nu är det äntligen möjligt att skriva bindande hyreskontrakt på en lägenhet i Vargbacken.

Första etappen består av punkthusen, som kommer att vara klar för inflyttning i november 2020. Det blir 4 punkthus med fyra våningsplan och hiss med 16 lägenheter i varje hus (64 lgh) gatuadressen för dem är Vargbacksvägen 2, 4, 6 och 8.

Ni har i dagarna fått ett utskick från vår partner RW Bostad med bofakta om lägenheternas utrustning, planlösning och läge i huset. I foldern finns på sista sidan en kontraktsblankett där ni också kan göra alternativa val av lägenhet.Som medlem i Ingarö seniorboende har du förtur till en lägenhet, men bara denna gång. Resterande släpps till tidigare intressenter och till bostadsförmedlingen.

Klubbhuset och parkvillorna kommer att byggas i senare etapper.

Alla lägenheter i Vargbacken kommer att vara kooperativa hyresrätter, som var vår ursprungsidé, genom att ISB tecknar ett så kallat blockförhyrningsavtal med fastighetsägaren. Hyresnivån och kontantinsatsen har också pressats för att öka attraktiviteten. Det har bland annat gjorts möjligt genom statligt investeringsstöd. Läs mer i utskicket.

Vi kommer att kalla till ett informationsmöte och extra föreningsstämma den 19/1 2020 kl. 15.00. Vår partner RW bostad kommer att vara närvarande.

På föreningsstämman tar vi bland annat bindande beslut om blockförhyrningen av Vargbacken.

Missa inte detta fantastiska tillfälle att få möjlighet att förvärva en nyproducerad lägenhet i fin natur på lugna sköna Ingarö.

Vid frågor kontakta:

Ordföranden, Christer Svensson 070-787 71 02, csvensson@telia.com

Vice ordföranden, Ulla Skansén 070-164 42 61, ulla.skansen@gmail.com

Ingarö seniorboende, box 74, 134 70 Ingarö

Vi ses på informationsmötet i januari

ISB:s styrelse

 

Årsmöte och viktig information

Välkommen till årsmöte den 12 juni kl. 18 (avprickning kl. 17.45)

Plats: Ingarö Föreningshus vid Ingarö IP

Viktig information

Omedelbart efter årsmötet kommer vi att informera om det nya läget. Vi ska då redovisa vilka konsekvenser som det statliga investeringsstödet kan få för Ingarö seniorboende. Det är därför viktigt att du kommer på årsmötet och efterföljande informationsmöte eftersom det kan påverka ditt framtida boende.

Punkthus på gång

Punkthusen är nu på gång att byggas och sedan blir det parkvillor. Det har blivit en del fördröjningar p.g.a svårigheter med dagvattenledningar eftersom det är vattenskyddsområde

Julhälsning 2018

ISB:s styrelse önskar alla medlemmar en riktigt God Jul och Gott Nytt År

med både mysig stämning, god mat, vila och trevlig samvaro.

 

Efter helgerna kommer vi att påbörja en intensiv marknadsföring.
Vår förhoppning är att inom 6 månader ha förhandsavtal tecknade på alla våra lägenheter. I dag har vi många medlemmar som fortfarande avvaktar.
Det byggs för fullt på Vargbacken, där punkthusen byggs först.
Vi återkommer med en mer detaljerad tidsplan.
En hel del träd har också fällts öster om oss, för att få in mer ljus i området.

Senaste nytt

Arbetet med bottenplattorna för punkthusen har nu påbörjats, och bokningsavtal för Vargbackens lägenheter pågår för fullt.

Förtur avseende bostadsrätter på Vargbacken för ISB:s medlemmar upphör 15 november.

 

Nyhetsbrev

Det är viktigt att du går in på hemsidan www.vargbacken.com och klickar i att du vill ha information.

Inom en snar framtid kommer du att få ett utskick där du gör en bindande anmälan för vilken lägenhet du vill ha.

Nyhetsbrev 2

I somras beviljades vi bygglov för Vargbacksvägen 2, 4, 6 och 8! Detta innebär att vi i höst påbörjar grundarbetena för fyra punkthus och 64 lägenheter som enligt idag gällande plan kommer att vara färdiga för inflyttning under första hälften av 2020. Vi beviljades även bygglov för de tio första parkvillorna med sammantaget 40 lägenheter och detaljprojekteringen av dessa är nu i full gång!

Markarbetena är sedan i somras i gång och etapp 1 beräknas vara färdig i höst då arbetena med punkthusen inleds.

Nyhetsbrev 1

Tisdagen den 12 juni behandlades vår bygglovsansökan om fyra punkthus i byggnadsnämnden, 64 lägenheter, och vi inväntar nu med spänning protokollet i vilket vi förhoppningsvis beviljas bygglov.

Etableringen av arbetsplatsen är i sin slutfas. Markarbetena påbörjas inom kort för att därefter pågå under sommaren. Redan nu har en byggväg anlagts och hela området kommer att stängslas in för att skydda omkringliggande natur och även vår närmsta granne, nämligen vattensalamandern.

Under hösten tas det första spadtaget för punkthusen och enligt idag gällande plan påbörjas först byggnationen av punkthuset på Vargbacksvägen 2 följt av Vargbacksvägen 4, 6 och 8.

Efter sommaren återkommer vi med mer detaljerad information om hur lägenheterna kommer att se ut, utrustas och vad de kommer att kosta.

Fram till dess önskar vi er en skön sommar!